09 مارس 2020
n-3
معرفی دو نوع متداول تابلو فرمان آسانسور در ایران

کی از مهمترین بخش های آسانسور، تابلو فرمان آسانسور است که در واقع می توان آن را مرکز پردازش سیستم دانست، چرا که دستورهای لازم از طریق مدار فرمان به موتور فرستاده می شود و عملکرد موتور و مجموعه آسانسور وابسته به دستورات تابلو فرمان است. تابلو فرمان آسانسور انواع مختلفی دارد؛ دو نوع متداول این تابلو ها که در...

Read more
09 مارس 2020
n-2
تابلو فرمان آسانسور چه نقشی در سیستم آسانسور دارد؟

میخواهیم در مورد تابلو فرمان آسانسور که مغز و فرمانده اصلی سیستم آسانسور است صحبت کنیم. تابلو فرمان آسانسور اصلی ترین عضو مجموعه تجهیزات الکتریکی یک سیستم آسانسور می باشد که با همه تجهیزات دیگر در ارتباط بوده، وظیفه کنترل و فرمان دهی آن ها را بر عهده دارد. به دلیل استفاده از نرم افزار در ساختار...

Read more
09 مارس 2020
n-1
ویژگی های آسانسور هیدرولیک

آسانسور های هیدرولیک در ظرفیت های مختلف با طول مسیر حرکت کم به کار گرفته می شوند و معمولاً در ظرفیت های بالا نسبت به انواع کششی مقرون به صرفه تر می باشند ، حرکت نرم و روان و قابلیت تنظیم سرعت ، دقت توقف در تراز طبقه ، شروع و خاتمه حرکت بدون شوک...

Read more