UPS

تولید UPS داخلی و خارجی در توان های مختلف یا کیفیت و داندمان بالا

حفاظت کلیه ورودی ها و خروجی ها در برابر اتصال کوتاه ، اضافه ولتاژ

قابلیت تشخیص جهت حرکت مناسب برای کاهش مصرف انرزی