تابلو فرمان هیدرولیک

پارس آسمان رو سپند > محصولات > تابلو فرمان هیدرولیک

نرم افزار تخصصی هیدرولیک طراحی شده، مطابق با دستور الغمل راه اندازی هر نوع پاورپوینت سخت افزار تخصصی هیدرولیک برای حذف قوس اکتریک حاصل از سوئیچ شیر قابلیت تنظیم نوع پاورپوینت در منو

قابلیت تنظیم کلیه پارامتر های مربوط به حرکت

قابلیت اتولولینگ در جهت بالا، پایین، در بار و در بسته

همسان سازی کابین با توجه به دمای روغن

تنظیمات مخصوص برد،Bucher و درایو، Sicmens

سیستم نجات اضطراری با عملکرد Ups بصورت Online

حرکت نرمال آسانسور در سیستم نجات فقط با یک باطری دارای سیستم اصلاح جابه جایی فاز