Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc iaculis purus at lectus viverra rutrum ut vel eros.

Services grid 3

3vf-2
دارای کارکدک 15 رشته مجهز به UPS داخلی با کیفیت و راندمان بالا قابلیت راه اندازی تا 32 طبقه مناسب برای کلیه موتور های آسنکرون Open loop ،Cloos loop سیستم دور اندازی چند مرحله ای برای ازاِه حرکتی نرم و مطلوب و حداقل فاصله پیاده روی قابلیت راه اندازی آسانسور های دو درب و دو...
Read more
تابلو-فرمان-گیرلس.
مناسب برای کلیه موتور های سنکرون راه اندازی آسانسور تا 32 طبقه و سرعت 2/5 متر بر ثانیه اجرای منحنی حرکت شیرجه ای جهت کاهش زمان رسیدن به طبقه دارای Ups داخلی با راندمان بالا دارای سیستم ADO دارای برد دید بر موتور مطابق با استاندارد EN81
Read more

Services grid 4

دارای کارکدک 15 رشته مجهز به UPS داخلی با کیفیت و راندمان بالا قابلیت راه اندازی تا 32 طبقه مناسب برای کلیه موتور های آسنکرون Open loop ،Cloos loop سیستم دور اندازی چند مرحله ای برای ازاِه حرکتی نرم و مطلوب و حداقل فاصله پیاده روی قابلیت راه اندازی آسانسور های دو درب و دو...
مناسب برای کلیه موتور های سنکرون راه اندازی آسانسور تا 32 طبقه و سرعت 2/5 متر بر ثانیه اجرای منحنی حرکت شیرجه ای جهت کاهش زمان رسیدن به طبقه دارای Ups داخلی با راندمان بالا دارای سیستم ADO دارای برد دید بر موتور مطابق با استاندارد EN81
نرم افزار تخصصی هیدرولیک طراحی شده، مطابق با دستور الغمل راه اندازی هر نوع پاورپوینت سخت افزار تخصصی هیدرولیک برای حذف قوس اکتریک حاصل از سوئیچ شیر قابلیت تنظیم نوع پاورپوینت در منو قابلیت تنظیم کلیه پارامتر های مربوط به حرکت قابلیت اتولولینگ در جهت بالا، پایین، در بار و در بسته همسان سازی کابین...
UPS
تولید UPS داخلی و خارجی در توان های مختلف یا کیفیت و داندمان بالا حفاظت کلیه ورودی ها و خروجی ها در برابر اتصال کوتاه ، اضافه ولتاژ قابلیت تشخیص جهت حرکت مناسب برای کاهش مصرف انرزی
امکان سزویس دهی تا 32 طبقه کلکتیو دان و 18 طبقه کلکتیو سلکتیو قابلیت اتصال شبکه به کارکد و برد اصلی عدم نویز پذیری و حفاظت کامل ورودی ها قابلیت راه اندازی سیستم گروپ تا 4 دستگاه
نمایش سرعت و جهت حرکت در هر حالت حفاظت در برابر حرکت ناخواسته حفاظت در براب سرعت بیش از حد معین

Services grid 5

3vf-2

تابلو فرمان 3VF تابلو فرمان بهمراه کا...

دارای کارکدک 15 رشته مجهز به UPS داخلی با کیفیت و راندمان بالا قابلیت راه اندازی تا 32 طبقه مناسب برای کلیه موتور های آسنکرون Open loop ،Cloos loop سیستم دور اندازی چند مرحله ای برای ازاِه حرکتی نرم و مطلوب و حداقل فاصله پیاده روی قابلیت راه اندازی آسانسور های دو درب و دو...
تابلو-فرمان-گیرلس.

تابلو فرمان گیرلس MRL

مناسب برای کلیه موتور های سنکرون راه اندازی آسانسور تا 32 طبقه و سرعت 2/5 متر بر ثانیه اجرای منحنی حرکت شیرجه ای جهت کاهش زمان رسیدن به طبقه دارای Ups داخلی با راندمان بالا دارای سیستم ADO دارای برد دید بر موتور مطابق با استاندارد EN81
هیدرولیک-1

تابلو فرمان هیدرولیک

نرم افزار تخصصی هیدرولیک طراحی شده، مطابق با دستور الغمل راه اندازی هر نوع پاورپوینت سخت افزار تخصصی هیدرولیک برای حذف قوس اکتریک حاصل از سوئیچ شیر قابلیت تنظیم نوع پاورپوینت در منو قابلیت تنظیم کلیه پارامتر های مربوط به حرکت قابلیت اتولولینگ در جهت بالا، پایین، در بار و در بسته همسان سازی کابین...

Services grid 6